Ákos Barra

Barra Ákos sa narodil v Debrecene v roku 1982 v rodine kde obidvaja rodičia boli umelci, huslisti. Diplom získal na Hudobnej akadémii Liszta Ferenca na pracovisku Debrecínskej univerzity na Katedre hudobného umenia v roku 2007. Viac ako 10 rokov učil na Hudobnej škole MEA. 6 rokov hral v orchestri Kodály Filharmonici v skupine prvých huslí a neskôr sa stal koncertným majstrom. V súčasnosti je pedagógom na Hudobno umeleckom gymnáziu Zoltána Kodálya v Debrecene.

Počas štúdií sa zúčastňoval mnohých kurzov, ako u Takayoshi Wanami, Rohmann Imreho, Perényi Esztery, Kapása Gézu a Sebestyén Ernőa. Zožal početné úspechy na súťažiach. V roku 2000 s Giliga Edina zvíťazili na Celoštátnej súťaži Husľových duet Bélu Bartóka. Podobne úspechu dosiahol spolu s Pál Eszter na Súťaži I. celoštátneho Vysokoškolského stretnutia v roku 2004.

Počas univerzitných rokov v roku 2004 v získal celoštátne štipendium v Kodályovej filharmónii, v roku 2011- ocenenie Mladý hudobník sezóny a počas svojho pedagogického pôsobenia v roku 2018 získal Národnú cenu na Husľovej súťaži Ede Zathureczkého. V roku 2019 na Celoštátnej husľovej súťaži Jánosa Koncza bola jeho poslucháčka Lili Kovács ocenená špeciálnou cenou pre učiteľa za prácu pri príprave žiakov.

Od septembra 2019 je pedagógom na Katedre Hudobného umenia Univerzity v Debrecene

Od roku 2022 pôsobí na pozícii asistenta.

Domáce a zahraničné orchestrálne aktivity:

Győr Philharmonic Orchestra, MÁV Symfonický orchester (ako koncertný majster), komorný orchester Maďarskej štátnej opery Failoni, Georgisches Kammerorchester Ingolstadt, Opera Viva Obersaxen, Atlantis Chamber Orchestra, Kodály Philharmonic (ako koncertný majster a sólista).

Spolupracoval s takými skvelými dirigentmi a sólistami ako napr. KenIchiro Kobayashi, Brian Fieldhouse, Ádám Medveczky, Balázs Kocsár, György Vashegyi, Vásáry Tamás, Mladen Tarbuk, Oliver von Dohnányi, Karolos Trikolidis, Kristóf Baráti, Kelemen Barnabás, Gergely Bogányi, István Váradi, José Carreras.

Niekoľkokrát precestoval väčšinu krajín Európy a Číny.

Od septembra 2021 je doktorandom na Univerzite v Pécsi na Katedre umenia.