Danel Ewald

Ewald Danel študoval hru na husliach a dirigovanie na ostravskom konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po ukončení štúdia dva roky pôsobil ako koncertný majster v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu a v orchestri Slovenského národného divadla. Od roku 1985 je koncertným majstrom Slovenskej filharmónie. V roku 2001 prevzal po Bohdanovi Warchalovi post umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra. Ako sólista a dirigent sa predstavil na koncertných pódiách v takmer všetkých krajinách Európy i v Japonsku, Kórei, Brazílii, Rusku, Azerbajdžane, Egypte, Paname, USA. V rokoch 2008 – 2014 bol hlavným hosťujúcim dirigentom HiroshimaSymphony Orchestra. Okrem dirigentských a sólistických aktivít s orchestrami a účinkovaním v sólových recitáloch má bohaté skúsenosti aj v oblasti komornej hry, predovšetkým ako primárius Slovenského kvarteta od r. 1986, od r. 1987 ako spoluzakladateľ Slovenského klavírneho tria, v rokoch 1992 – 1996 pôsobil ako umelecký vedúci komorného orchestra mesta Bratislavy CappellaIstropolitana. Tiež saspolupodieľa na rôznych projektoch v komorných ansámbloch doma i v zahraničí. Významnou súčasťou jeho umeleckých aktivít je cielená dlhodobá spolupráca s rôznymi cirkevnými a amatérskymi speváckymi zbormi a hudobnými súbormi v role dirigenta, organizátora i autora duchovnej hudby. Ako pedagóg pôsobil v rokoch 1987 – 1998 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, v rokoch 1999 – 2003 a 2007 – 2009 bol hosťujúcim profesorom na AichiPrefecturalUniversity of FineArts and Music v Nagoyi v Japonsku. V r. 2001 viedol interpretačné majstrovské kurzy pre profesionálnych orchestrálnych hráčov na AffinisMusic Festivale v Japonsku. Od roku 2014je pedagógom na Akadémii umení v Banskej Bystrici.