Peter Michalica

Peter Michalica patrí k najvýznamnejším medzinárodne renomovaným reprezentantom slovenského koncertného umenia. Študoval na Konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave (prof. Ján Skladaný), Čajkovského konzervatóriu v Moskve (prof. Jurij Jankelevič) a Kráľovskom konzervatóriu v Bruseli (prof. André Gertler). Svoje majstrovstvo si zdokonaľoval aj pod vedením slávnych huslistov Wolfganga Schneiderhana a Henryka Szerynga. Je laureátom viacerých medzinárodných súťaží (Londýn, Brusel a i.), držiteľom viacerých cien a čestných ocenení. Na recitálových i sólových vystúpeniach s orchestrom vystupoval vo viac ako tridsiatich krajinách štyroch kontinentov. V rokoch 1982 až 1983 pôsobil ako hosťujúci profesor na Michigan State University a v rokoch 1985 až 1988 na Wayne State University v Detroite. Viedol rôzne majstrovské kurzy v USA a Európe (Boston, Arizona, Ohio, Florida, Dublin a iné). Pre svoje názory musel počas normalizácie v r. 1972 opustiť post asistenta na VŠMU. Na tejto škole pôsobil opäť od r. 1989. Je profesorom husľovej hry na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Jeho repertoár siaha od baroka po súčasnosť, pričom mnohé skladby slovenských autorov boli inšpirované jeho umeleckým majstrovstvom a sú mu dedikované. Peter Michalica je žiadaným moderátorom a komentátorom celého radu programov, vrátane rozhlasu a televízie. V masmédiách sa často vyjadruje aj k mnohým aktuálnym otázkam súčasnosti.