DOMOV

Na jeseň roku 2020 na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici bola založená medzinárodná husľová súťaž Prime Violin. Jej zakladateľmi sa stali Kateryna Popovych a Peter Strenáčik. Súťaž je zameraná na prezentáciu kultúrnych a umeleckých hodnôt, medzinárodnú interpretačnú konfrontáciu a reprezentáciu národného hudobného dedičstva. Skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov súťaže potvrdili úspešnosť projektu, do ktorého sa zapojilo takmer 150 aktívnych účastníkov zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, Maďarska, Poľska, Rumunska, Rakúska a Indie. Mladí huslisti dokumentovali veľký záujem o prezentáciu svojich umeleckých kvalít a zvyšujúcu sa úroveň husľovej edukácie na všetkých stupňoch umeleckého vzdelávania. Cieľovou skupinou projektu sú mladí talentovaní huslisti, žiaci ZUŠ, konzervatórií, vysokých škôl, ako aj profesionálni huslisti nad 25 rokov zo Slovenska a zo zahraničia. Umelecké výkony hodnotí odborná komisia, ktorú tvoria významní husľoví virtuózi a renomovaní pedagógovia z domova a zahraničia.

KONTAKT

Kollárová 22
974 01
Banská Bystrica
Slovakia

e-mail: info@primeviolin.sk

KONTAKTUJTE NÁS