DOMOV

Na jeseň roku 2020 na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici bola založená medzinárodná husľová súťaž Prime Violin. Jej zakladateľmi sa stali Kateryna Popovych a Peter Strenáčik. Súťaž je zameraná na prezentáciu kultúrnych a umeleckých hodnôt, medzinárodnú interpretačnú konfrontáciu a reprezentáciu národného hudobného dedičstva. Skúsenosti z predchádzajúcich dvoch ročníkov súťaže potvrdili úspešnosť projektu, do ktorého sa zapojilo takmer 70 aktívnych účastníkov zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, Maďarska, Poľska, Rumunska a Indie. Mladí huslisti dokumentovali veľký záujem o prezentáciu svojich umeleckých kvalít a zvyšujúcu sa úroveň husľovej edukácie na všetkých stupňoch umeleckého vzdelávania. Cieľovou skupinou projektu sú mladí talentovaní huslisti, žiaci ZUŠ, konzervatórií, vysokých škôl, ako aj profesionálni huslisti nad 25 rokov zo Slovenska a zo zahraničia, pre ktorých je v súčasnej neistej pandemickej situácii online forma výhodným spôsobom prezentácie. Umelecké výkony hodnotí odborná komisia, ktorú tvoria významní husľoví virtuózi a renomovaní pedagógovia z domova a zahraničia. Predsedom medzinárodnej poroty je popredný huslista a v súčasnosti profesor na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne Peter Michalica. Ďalší členovia poroty: Peter Strenáčik (Banská Bystrica, Slovensko) a Ildikó Versánszky (Debrecen, Maďarsko). Najvyšším ocenením pre víťazov súťaže je možnosť vystúpiť na galakoncerte s profesionálnym orchestrom Štátnej opery v Banskej Bystrici.

KONTAKT

Kollárová 22
974 01
Banská Bystrica
Slovakia

e-mail: info@primeviolin.sk

KONTAKTUJTE NÁS