VÍŤAZI 2021

I. skupina (junior) Kategória „A” 7-9 rokov

1. Naoto Šereš (Slovensko) 1. cena

2. Ananya Balaji (India) 2. cena

3. Ľuboslava Jasenčaková (Slovensko) 3. cena

I. skupina (junior) Kategória „B” 10-12 rokov

1. Diana Viktoria Cel (Poland) 1. cena

2. Sofia Zulfiquar (Ukraine) 1. cena

3. Zarema Sitshayeva (Ukraine) 2. cena

4. Marianna Fylypenko (Ukraine) 2. cena

5. Alisa Taran (Ukraine) 3. cena

I. skupina (junior) Kategória „C” 13-15 rokov

1. Janka Kormanová (Slovensko) 2. cena

2. Maria Walkiewicz (Poľsko) 2. cena

II. skupina (stredná) Kategória „A” 14-16 rokov

1. Terezie Kokešová (Česko) 1. cena

II. skupina (stredná) Kategória „B” 17-19 rokov

1. Aliaksandra Arbuzava (Česko) 1. cena
2. Simona Bohovičová (Slovensko) 3. cena

III. skupina (staršia) Kategória „B” 22-24 rokov

1. Misaki Tanaka (Japonsko- Česko) Grand Prix

III. skupina (staršia) Kategória „C” 25 +

1. Orsolya Bogáti-Bokor (Maďarsko) 2. cena