VÍŤAZI

Divízia I. (mladí) Kategória „A” 7-9 rokov

1. Naoto Šereš (Slovensko) 1. cena

2. Ananya Balaji (India) 2. cena

3. Ľuboslava Jasenčaková (Slovensko) 3. cena

Divízia I. (mladí) Kategória „B” 10-12 rokov

1. Diana Viktoria Cel (Poland) 1. cena

2. Sofia Zulfiquar (Ukraine) 1. cena

3. Zarema Sitshayeva (Ukraine) 2. cena

4. Marianna Fylypenko (Ukraine) 2. cena

5. Alisa Taran (Ukraine) 3. cena

Divízia I. (mladí) Kategória „C” 13-15 rokov

1. Janka Kormanová (Slovensko) 2. cena

2. Maria Walkiewicz (Poľsko) 2. cena

Divízia II. (stred) Kategória „A” 14-16 rokov

1. Terezie Kokešová (Česko) 1. cena

Divízia II. (stred) Kategória „B” 17-19 rokov

1. Aliaksandra Arbuzava (Česko) 1. cena
2. Simona Bohovičová (Slovensko) 3. cena

Divízia III. (older) Kategória „B” 22-24 rokov

1. Misaki Tanaka (Japonsko- Česko) Grand Prix

Divízia III. (starší) Kategória „C” 25 +

1. Orsolya Bogáti-Bokor (Maďarsko) 2. cena