POROTA

Peter Michalica


Peter Michalica patrí k najvýznamnejším medzinárodne renomovaným reprezentantom slovenského koncertného umenia. Študoval na Konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave (prof. Ján Skladaný), Čajkovského konzervatóriu v Moskve (prof. Jurij Jankelevič) a Kráľovskom konzervatóriu v Bruseli (prof. André Gertler). Svoje majstrovstvo si zdokonaľoval aj pod vedením slávnych huslistov Wolfganga Schneiderhana a Henryka Szerynga. Je laureátom viacerých medzinárodných súťaží (Londýn, Brusel a i.), držiteľom viacerých cien a čestných ocenení. Na recitálových i sólových vystúpeniach s orchestrom.…viac

Ákos Barra


Ákos Barra sa narodil v Debrecene v roku 1982 v rodine kde obidvaja rodičia boli umelci, huslisti. Diplom získal na Hudobnej akadémii Liszta Ferenca na pracovisku Debrecínskej univerzity na Katedre hudobného umenia v roku 2007. Viac ako 10 rokov učil na Hudobnej škole MEA. 6 rokov hral v orchestri Kodály Filharmonici v skupine prvých huslí a neskôr sa stal koncertným majstrom. V súčasnosti je pedagógom na Hudobno umeleckom gymnáziu Zoltána Kodálya v Debrecene.
Počas štúdií sa zúčastňoval mnohých kurzov, ako u Takayoshi Wanami, Rohmann Imreho, Perényi Esztery, Kapása Gézu a Sebestyén Ernőa. Zožal početné úspechy na súťažiach. V roku 2000 s Giliga Edina zvíťazili na Celoštátnej súťaži Husľových duet Bélu Bartóka. Podobne úspechu dosiahol spolu s Pál Eszter na Súťaži I. celoštátneho Vysokoškolského stretnutia v roku 2004.…viac

Peter Strenáčik


Peter Strenáčik sa narodil v Lučenci. Študoval hru na husliach na Konzervatóriu v Košiciach v triede Kolomana Takácsa. Po ukončení pokračoval na štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Jeho pedagógmi boli vynikajúci pedagógovia – Ján Skladaný, Jela Špitková a Albín Vrteľ. Po ukončení štúdia nastúpil do Štátnej opery v Banskej Bystrici, kde pôsobil 15 rokov, väčšinou vo funkcii vedúceho skupiny druhých huslí. Paralelne vyučoval hru na…viac