POROTA

František Novotný


Absolvent brnenského konzervatória a JAMU – študoval husľovú hru tiež u popredných virtuózov a pedagógov, Zakhara Brona a Viktora Treťjakova. Víťazstvá, laureátske tituly a zvláštne ocenenia obdržal vo viac ako dvadsiatich súťažiach (napr. Concertino Praga, súťaž P. I. Čajkovského v Moskve, Pražské jaro, Premio Paganini …viac

Peter Strenáčik


Peter Strenáčik sa narodil v Lučenci. Študoval hru na husliach na Konzervatóriu v Košiciach v triede Kolomana Takácsa. Po ukončení pokračoval na štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Jeho pedagógmi boli vynikajúci pedagógovia – Ján Skladaný, Jela Špitková a Albín Vrteľ. Po ukončení štúdia nastúpil do Štátnej opery v Banskej Bystrici, kde pôsobil 15 rokov, väčšinou vo funkcii vedúceho skupiny druhých huslí. Paralelne vyučoval hru na…viac

Ildikó Versánszky


Umelkyňa, profesorka na Hudobno umeleckom gymnáziu Zoltána Kodálya a Hudobnej školy v Debrecene, kde v súčasnosti je vedúca oddelenia sláčikových nástrojov. Pôsobí na Univerzite v Debrecene, na Katedre hudby kde sa venuje mentoringu. Pôsobí ako koncertná majsterka a sólistka v Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar.