POROTA

Peter Michalica


Peter Michalica patrí k najvýznamnejším medzinárodne renomovaným reprezentantom slovenského koncertného umenia. Študoval na Konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave (prof. Ján Skladaný), Čajkovského konzervatóriu v Moskve (prof. Jurij Jankelevič) a Kráľovskom konzervatóriu v Bruseli (prof. André Gertler). Svoje majstrovstvo si zdokonaľoval aj pod vedením slávnych huslistov Wolfganga Schneiderhana a Henryka Szerynga. Je laureátom viacerých medzinárodných súťaží (Londýn, Brusel a i.), držiteľom viacerých cien a čestných ocenení. Na recitálových i sólových vystúpeniach s orchestrom.…viac

Ildikó Versánszky


Umelkyňa, profesorka na Hudobno umeleckom gymnáziu Zoltána Kodálya a Hudobnej školy v Debrecene, kde v súčasnosti je vedúca oddelenia sláčikových nástrojov. Pôsobí na Univerzite v Debrecene, na Katedre hudby kde sa venuje mentoringu. Pôsobí ako koncertná majsterka a sólistka v Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar.

Peter Strenáčik


Peter Strenáčik sa narodil v Lučenci. Študoval hru na husliach na Konzervatóriu v Košiciach v triede Kolomana Takácsa. Po ukončení pokračoval na štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Jeho pedagógmi boli vynikajúci pedagógovia – Ján Skladaný, Jela Špitková a Albín Vrteľ. Po ukončení štúdia nastúpil do Štátnej opery v Banskej Bystrici, kde pôsobil 15 rokov, väčšinou vo funkcii vedúceho skupiny druhých huslí. Paralelne vyučoval hru na…viac