Peter Strenáčik

Peter Strenáčik sa narodil v Lučenci. Študoval hru na husliach na Konzervatóriu v Košiciach v triede Kolomana Takácsa. Po ukončení pokračoval na štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Jeho pedagógmi boli vynikajúci pedagógovia – Ján Skladaný, Jela Špitková a Albín Vrteľ. Po ukončení štúdia nastúpil do Štátnej opery v Banskej Bystrici, kde pôsobil 15 rokov, väčšinou vo funkcii vedúceho skupiny druhých huslí. Paralelne vyučoval hru na husliach na Základnej umeleckej škole Jána Cikkera V Banskej Bystrici. V roku 1992, keď bolo založené Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, prijal miesto učiteľa, a pôsobil tu 25 rokov ako učiteľ hry na husliach a dlhodobo ako vedúci strunového oddelenia. Stál aj pri zrode Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde celé štvrťstoročie viedol Katedru orchestrálnych nástrojov. Mnohí jeho žiaci dnes pôsobia doma a v zahraničí ako sólisti, komorní alebo orchestrálni hráči a vyučujú na umeleckých školách. Peter Strenáčik je pravidelným členom odborných komisií regionálnych a celoslovenských husľových súťaží. Je spoluzakladateľom Medzinárodnej husľovej súťaže Prime Violin.